Zasjedalo OV Banovići – usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta Općine za prva tri mjeseca 2023. godine (foto i video)

Izvještaj o izvršenju budžeta općine Banovići za period I-III 2023. godine i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju komunalnih preduzeća te Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Banovići za 2022. godinu razmatrani su na 29. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine za prva tri mjeseca tekuće godine dobio je većinsku podršku vijećnika. Budžet je u navedenom periodu realizovan sa 17,09 posto, odnosno ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od oko 2 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka, dok su rashodi bili nešto veći od 2 miliona i 770 hiljada KM. Prema pojašnjenu iz Službe za budžet i finansije nastali deficit je prije svega posljedica različitog knjiženja prihoda i rashoda. Prihodi se knjiže sa 31.03., a rashodi sa 10.04. i da nije bilo kašnjenja uplate sredstava za sufinansiranja regulacije korita rijeke „Litva“ (gradska pijaca) ostvaren bi bio suficit u budžetu. „Stanje ne treba da zabrinjava“ – kazao je općinski načelnik dr. Bego Gutić te dodao da je razlika u prihodovnoj i rashodovnoj strani posljedica i smanjenja poreskih prihoda (prihoda od PDV-a), što je trend u cijeloj Bosni i Hercegovini uslijed otplate kredita na nivou države.

Općinsko vijeće podržalo je izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća „Komunalno“ i „Toplana“ za 2022. godinu, dok je ista izostala kada je u pitanju izvještaj JP „Vodovod i kanalizacija“. Naime, Komunalno i Toplana su u prošloj godini ostvarili pozitivan finansijski rezultat, a JP „Vodovod i kanalizacija“ je negativno poslovalo. Vijećnici su upoznati da je gubitak u Vodovodu i kanalizaciji već je saniran u prvih pet mjeseci tekuće godine.

Uprkos negativnom finansijskom rezultatu u 2022. godini podršku vijećnika dobio je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU „Dom zdravlja“ Banovići. Tokom rasprave navedeno je da su domovi zdravlja u TK generalno u lošem finansijskom stanju i da je negativno poslovanje Doma zdravlja Banovići u prošloj godini prije svega posljedica povećanih obaveza po osnovu kolektivnog ugovora.

Vijeće je na 29. redovnoj sjednici prihvatilo Odluku o razrješenju zamjenskog predsjednika te Odluku o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije, donijelo je nekoliko odluka iz oblasti parcelacije zemljišta i usvojilo izmjene i dopune pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići. Razmatrana je i Informacija o položaju i statusu korisnika BIZ-a na području naše Općine.