Zasjedao Kolegij OV Banovići – predsjedavajući Lapčević za 13. mart zakazao novu vanrednu sjednicu Vijeća

Održana je sjednica Kolegija Općinskog vijeća Banovići na kojoj je razmatran zahtjev 13 vijećnika za sazivanje nove vanredne sjednice Vijeća. Članovi Kolegija jednoglasno su usvojili ovaj zahtjev, a predsjedavajući Lapčević 5. vanrednu sjednicu zakazao je za srijedu, 13. mart 2024. godine. Ista će se održati u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16 sati.

Kolegij Općinskog vijeća Banovići je za 5. vanrednu sjednicu predložio dnevni red od dvije tačke. Vijeće bi trebalo razmatrati Odluku o privremenom finansiranju općine Banovići za period 01.01.2024.-31.03.2024. godine i Prijedlog zaključka Općinskog vijeća Banovići kojim se Komisija za izbor i imenovanje zadužuje da u skladu sa Statutom općine Banovići i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Banovići provede procedure za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg OV Banovići.