Zasjedao Općinski štab civilne zaštite

O trenutnoj epidemiološkoj slici vezanoj za koronavirus na području općine Banovići jučer je raspravljao Općinski štab civilne zaštite na trećoj redovnoj sjednici. Konstatovano je da je trenutno epidemiološko stanje nepromjenjeno u odnosu na prethodni mjesec, da je plan vakcinacije pripremljen, te da su aktivno pozitivne 44 osobe, od čega je 14 hospitalizovano, kao i da nadležni organi vrše redovno praćenje poštivanja svih aktuelnnih mjera.

U narednom periodu planirano je da se izvršit pranje i dezinfekcija ulica i javnih površina, kao jedna od mjera u suzbijanju širenja koronavirusa te je naglašeno da će biti pojačan inspekcijski nadzor.

Općinski štab civilne zaštite razmatrao je izvještaj o donesenim aktima u periodu od početka pandemije koronavirusa u okviru koje je usvojen Zaključak kojim su zadužene nadležne službe da naprave plan raspodjele preostalih sredstava nabavljenih za potrebe prevencije od koronavirusa. Primljena je k znanju  Informacija o opremljenosti struktura Civilne zaštite i finansijskim transferima u 2020. godini. Usvojen je godišnji izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini te je primljena k znanju informacija o aktivnostima na deminiranju rizičnih površina.