Javna biblioteka Banovići za 65.-tu godišnjicu pristupit će sistemu COBISS-a

U srijedu 23. juna u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla održan je sastanak sa predstavnicima biblioteka, potencijalnim članicama Kooperativnog online bibliografski sistem i servisi (COBISS.BH) sa područja Tuzlanskog kantona. Sasatanku je prisustvovao i direktor Javne biblioteke iz Banovića Edis Hodžić koji je ovom prilikom najavio da će pristupiti ovom sistemu u septembru 2021. godine, na 65.-tu godišnjicu rada i postojanja Bislioteke. Tim povodom bit će upriličeno svečano potpisati ugovor kojim će Javna biblioteka zvanično postati članica COBISS-a.

Hodžić je naglasio da je pristup COBISS-u veoma važan za sve biblioteke, pa tako i biblioteku u Banovićima jer će Biblioteka uz pomoć COBISS-a funkcionisati uspješnije, a ujedno biti opremljenija savremenim informacionim i komunikacijskim uređajima, koji će krajnjim korisnicima omogućiti pristup brojnim internacionalnim bibliotečkim bazama podataka.

Javna biblioteka Banovići u narednom periodu će biti opremjena sa odgovarajućom opremom kako bi mogli započeti rad u okviru sistema COBISS.”

U informacijskom društvu, biblioteka su nezaobilazni centri znanja, a njihov zadatak je i evidentiranje rezultata “intelektualne produkcije”. Svoju ulogu, međutim, ne mogu obavljati ako njihovo funkcioniranje nije podržano savremenom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. Također, ne mogu uspješno funkcionisati kao usamljena ostrva, već moraju da se povezuju i na taj način osiguraju uslove za dijalog i saradnju kao najbolju osnovu za razvoj svake države i međunarodne zajednice u cjelini.

Uz podršku osnivača, Općine Banovići uskoro pored ovog projekta, bit će završen i projekat opremanja multimedijalne sale u zgradi Biblioteke.