Javna rasprava o Nacrtu urbanističkog plana za urbano područje Banovića za period 2021-2038. godine traje do 20. maja

Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Banovići obavještava sve građane Banovića da je u toku izrada urbanističkog plana za urbano područje Banovića za period 2021-2038. godine, te da javna rasprava o usvojenom Nacrtu ovog dokuemnta traje do 20. maja 2021. godine.

Pozivaju se svi građani, pravna i fizička lica, javna preduzeća, institucije, ustanove, nevladine organizacije, a prvenstveno vlasnici zemljišta i zakoniti korisnici prostora koji je u obuhvatu Plana, da mogu Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Banovići, u pismenoj formi poštom ili putem e-mail adrese: opcina@banovići.gov.ba najkasnije do 20.05.2021. godine dostaviti mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt urbanističkog plana za urbano područje Banovići za period  2021-2038. godine.

Za potrebe javne rasprave, urađen je skraćeni Nacrt planskog dokumenta, a javni uvid u kompletan dokument, tekstualni i grafički dio, može se obaviti u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Banovići, kancelarija broj 20. (i to u periodu od 20.04.2021.godine – 20.05.2021.godine u periodu od 07:00 do 15:30h).

Kompletan Nacrt urbanističkog plana je također dostupan svim zainteresovanim pojedincima i subjektima i na web stranici Općine Banovići www.banovici.gov.ba, kako bi isti mogli uzeti aktivno učešće u javnoj raspravi, te dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.

JAVNE PREZENTACIJE  I JAVNA  RASPRAVA ODRŽAT ĆE SE PREMA SLIJEDEĆEM REDOSLIJEDU:

  1. DAN

28.04.2021. godine  MZ GRAD I zajedničke prostorije Mjesne zajednice Grad I i MZ Grad II u ulici 119. MBB broj 34. u vremenu od 14:30 do 15:30h

  1. DAN

29.04.2021. godine MZ GRAD II zajedničke prostorije Mjesne zajednice Grad I i MZ Grad II u ulici 119 MBB broj 34. u vremenu od 10:00 do 11:15h

  1. DAN

30.04.2021. godine MZ GRAD III prostorije MZ Grad III u ulici ZAVNOBIH-a od 11:30 do 12:45h