Uređen dio objekta „Grab potok“ u Mačkovcu

Sporazum koji su nedavno potpisali predstavnici Općine Banovići, italijanske organizacije CISP i odreda izviđača „Plamen“ Banovići, a kojim je predviđeno uređenje prizemnog dijela objekta objekta „Grab potok“ u naselju Mačkovac, uspješno se privodi kraju. Naime, okončani su predviđeni radovi na adaptaciji prostora, zamjeni stolarije, uređenja zidova i podova. U narednom periodu izvršit će se nabavka kancelarijske i računarske opreme, čime će ovaj sporazum biti realizovan u potpunosti.

Projekat vrijedan 30 hiljada KM

Uređene prostorije objekta Grab potok će naredne dvije godine služiti za potrebe organizacije CISP i međunarodne projekte koji se budu implementirali na ovim prostorima. Ujedno će mogućnost korištenja imati nevladine organizacije sa područja općine Banovići u svrhu organizacije svih društvenih manifestacija od značaja za lokalnu zajednicu.
Projekat je vrijedan 30 hiljada konvertibilnih maraka i doprinijet će poboljšanju uslova za rad nevladinog sektora i svih drugih korisnika objekta. Sredstva je osigurao CISP kojeg finansira italijanska Agencija za razvoj i saradnju (AICS).
Ovo je nastavak trogodišnjeg projekta “Biodiverzitet za lokalni razvoj – Inovativni participativni model upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh u Bosni i Hercegovini / BioSvi”, koji je implementiran u periodu od 2017. do 2020. godine na prostoru Zaštićenog pejzaža.
Kao rezultat pozitivnih aktivnosti trogodišnjeg projekta nastalo je udruženje građana “KonjuhLab” koje će zajedno sa organizacijom CISP nastaviti da djeluje na ovom području.