U toku sanacija asfaltnih površina

U okviru redovnog održavanja putnih pravaca na području općine Banovići, počele su aktivnosti na sanaciji oštećenih asfaltnih površina koje lokalna zajednica provodi u okviru redovnih aktivnosti za poboljšanje lokalne putne komunikacije.

Planom aktivnosti određeni su prioriteti za sanaciju, a to su prije svega sanacija gradskih ulica, te najprometnijih lokalnih saobraćajnica u mjesnim zajednicama kao što su putni pravci prema mjesnoj zajednici Stražbenica, Banovići Selo, Pribitkovići, Seona, Aljkovići, Grivice i Omazići, odnosno dionice sa najvećim oštećenjima.

U okviru redovnog održavanja cesta a nakon stabilizacije vremenskih prilika, u narednom periodu će se izvršiti i sanacija makadamskih putnih pravaca na području općine Banovići.

Radovi će doprinijeti cjelokupnom poboljšanju putne komunikacije te sigurnosti u saobraćaju, a ujedno predstavljaju pripreme za ljetno održavanje javnih površina i izradu  horizontalne signalizacije.