JU Osnovna škola „Banovići“ organizirala sajam zdrave hrane (FOTO I VIDEO)

U organizaciji Javne ustanove Osnovna škola „Banovići“ održan je sajam zdrave hrane. Sajam je organiziran u povodu Svjetskog dana hrane i imao je dvodnevni karakter. U četvrtak, 23. septembra održan je u Područnim školama „Repnik“ i „Podgorje“, a u petak 24. septembra u Centralnoj školi. Učenici, nastavnici i roditelji potrudili su se da na sajmu ponude raznovrsna, prije svega tradicionalna bosanska jela, odnosno domaće, zdrave proizvode.

Sajam je bio prodajnog karaktera i sva prikupljena sredstva koristit će se za potrebe škole, za uređenje školskih prostorija i stvaranje ljepše sredine za boravak učenika.