Načelnik Gutić potpisao Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju spomen obilježja u MZ Stražbenica

Općinski načelnik dr. Bego Gutić potpisao je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Izgradnja spomen obilježja u Mjesnoj zajednici Stražbenica“. Radove na izgradnji spomen obilježja u Stražbenici izvodit će firma „TANOVIĆ“ d.o.o. Banovići, a njihova vrijednost je nešto preko 18.100,00 konvertibilnih maraka. Nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem uslijedit će realizacija projekta.

Finansijska sredstva za izgradnu spomen obilježja u MZ Stražbenica osigurali su Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i općina Banovići. Kantonalno ministarstvo obezbjedilo je 15.000,00 KM, dok će se preostali dio novca osigurati iz budžeta Općine. Spomen obilježje gradit će se pored zgrade mjesne zajednice (kod sportskog poligona).