Prekinuta vanredna sjednica OV Banovići – nije postignut dogovor oko dnevnog reda (foto i video)

Druga vanredna sjednica Općinskog vijeća Banovići prekinuta je od strane predsjedavajućeg Vijeća Roberta Lapčevića, a zbog nepridržavanja odredbi Poslovnika o radu Općinskog vijeća od strane nove parlamentarne većine. Naime, nova većina  predložila je izmjene i dopune dnevnog reda za vanrednu sjednicu prema kojim bi se na istoj razmatrali i prijedlozi odluka o razrješenju predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg OV Banovići, te prijedlozi odluka o izboru predsjedavajućeg i njegovog zamjenika. Od strane općinskog načelnika dr. Bege Gutića, kao i drugih vijećnika opozicije, upozoreni su da na ovaj način krše Poslovnik o radu OV Banovići u kome su jasno definisane odredbe o postupku izbora, imenovanja i razrješenja i da se ni jedan postupak izbora, imenovanja i razrješenja ne može obaviti bez Komisije za izbor i imenovanje. S tim u vezi, načelnik Gutić predložio je da se na ovoj sjednici pokrenu inicijative za razrješenje predsjevajućeg i njegovog zamjenika i imenovanju predsjedavajućeg i zmjenika predsjedavajućeg OV Banovići, da Komisija za izbor i imenovanje provede cijeli postupak kako je to propisao Poslovnik o radu Vijeća, te  da se zakaže nova sjednica sa novim dnevnim redom i većina izglasa smjenu i imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika.

Nakon višesatne rasprave i nekoliko pauza nije postignut dogovor oko dnevnog reda. Vijećnici nove većine ostali su pri svom prijedlogu, a predsjedavajući Lapćević kazao je da ne želi prekršiti  Poslovnik o radu Općinskog vijeća i da prekida sjednicu. Dalje je naveo da će o terminu održavanja nove sjednice svi vjećnici biti blagovremeno obavješteni, te zatražio da u međuvremenu Komisija za izbor i imenovanje predloži kandidate za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća – u konsultacijama sa predstavnicima političkih stranaka, koalicija ili nezavisnih kandidata koji imaju svoje vijećnike u Vijeću.