Zasjedalo Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH – sjednici prisustvovao i načelnik Gutić

U Kiseljaku je održana sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojen Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Saveza za prvih šest mjeseci tekuće godine (period 01.01.2023. – 30.06.2023. godine). Članovi Predsjedništva razmatrali su i uticaj novog Zakona o električnoj energiji FBiH na budžete jedinica lokalne samouprave, s obzirom da je jedan broj općina i gradova obavješten od strane snabdjevača da će doći do povećanja cijene električne energije od 01.01.2024. godine. Ponuđene cijene više su od ranijih u rasponu od 97 % do 250 % i izazvat će finansijski udar na lokalne budžete te poremećaje u funkcionisanju lokalnih administracija.

Predsjedništvo Saveza općina i gradova FBiH mišljenja je da ukoliko dođe do enormnog poskupljenja električne energije općinama i gradovima mogući su i poremećaji  u pružanju usluga građanima, što za posljedicu može imati ugrožavanje njihove sigurnosti i smanjenje socijalnih izdvajanja. S tim u vezi, od Regulatorne komisije za energiju u FBiH (FERK) zatraženo  da u Nacrt Odluke o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja uvrsti sve jedinice lokalne samouprave u FBiH, kao i javna preduzeća i javne ustanove čiji su one osnivači, imajući u vidu da isti obavljaju djelatnost od javnog društvenog interesa. Kako bi se spriječili poremećaji u planiranju i izvršavanju lokalnih budžeta za 2024. godinu, načelnici i gradonačelnici općina i gradova u Federaciji BiH preko Saveza uputit će zaključak Vladi FBiH u kojem će tražiti da se otkloni diskriminacija jedinica lokalne samouprave i da iste dobiju status krajnjeg kupca od posednog društvenog značaja.

Na 9. sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine razmatrano je i nekoliko informacija, a sjednici je prisustvovao i načelnik općine Banovići dr. Bego Gutić (član Predsjedništva Skupštine SOG FBiH).