Obavještenje za mala i srednja preduzeća

Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Banovići obavještava sva mala i srednja preduzeća sa područja Banovića da je Federalno ministarstvo  razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za projekte “Jačanje konkurentnosti MSP-a” za 2021. godinu. Javni poziv je raspisan 17. marta 2021. godine, a prijave se mogu dostaviti do 20. aprila 2021. godine.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11), koji imaju sjedište na području Federacije BiH, registrovani najkasnije do 31.12.2019. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2019. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme, te koji neće smanjivati zaposlenost tokom realizacije projekta i koji će poštivati ekološke i socijalne standarde u skladu sa metodologijom Svjetske banke i domaćim zakonodavstvom koje reguliše oblast okolišnih i socijalnih pitanja i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz „područja C – Prerađivačka industrija“ Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH”, broj 47/10).

Kriteriji za raspodjelu sredstava su: kvalitet projekta, stepen sufinansiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj grupi; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva u zadnjih pet (5) godina; vrsta djelatnosti sa aspekta stepena finalizacije proizvoda; povećanje zaposlenosti; integracija inovacija u poslovanje MSP-a; digitalna transformacija u cilju povećanja otpornosti na COVID-19 situaciju.

Sve dodatne informacije vezane za Javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje prijava na e-mail adresu: [email protected]

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava biti će objavljeni na internet stranici Ministarstva.

Dodatne informacije o Javnom pozivu dostupne su na službenoj web stranici Ministarstva: https://www.fmrpo.gov.ba/3980/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *