Odgođena i 31. redovna sjednica OV Banovići – saopćenje predsjedavajućeg Roberta Lapčevića

Trideset prva sjednica Općinskog vijeća Banovići zakazana za 14. septembar odgođena je zbog nedostatka kvoruma, odnosno bojkota vijećnika koji čine novu parlamentarnu većinu. S obzirom da 11. augusta se na redovno zakazanoj sjednici Općinskog vijeća Banovići trebala razmatrati tačka dnevnog reda „Prijedlog 14 vijećnika o donošenju Odluke o opozivu općinskog načelnika dr. Bege Gutića“, a ista nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa članom 59. stav 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići ponovo sam zakazao sjednicu sa istim dnevnim redom. Dakle, nova većina imala je novu (drugu) priliku da donese sve svoje odluke pa i Odluku o opozivu načelnika Gutića, ali nažalost oni su se odlučili na bojkot.

Kako nalaže Poslovnik o radu Općinskog vijeća Banovići, član 59. stav 2., u narednim danima zakazat ću novu sjednicu, opet sa istim dnevnim redom. O terminu njenog održavanja svi vijećnici će biti pismeno obavješteni. Ostaje da se vidi hoće li se nova većina odazvati na ovaj poziv ili će nastaviti bojkotovati rad Vijeća.