Počinju radovi na izgradnji glavnog ulaza, saobraćajnice i parking prostora, sportskog poligona i pješačkih staza u OŠ Banovići Selo

Potpisivanjem Ugovora o javnoj nabavci radova između Javne ustanove Osnovna škola „Banovići Selo“ i „Rial-Šped“ d.o.o. Doboj Istok najavljen je početak radova na izgradnji prostora glavnog ulaza u školu, saobraćajnice i parking prostora, sportskog poligona i pješačkih staza“. Vrijednost Ugovora, sa uračunatim PDV-om, iznosi 159.969,07 konvertibilnih maraka. Za ovu namjenu je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona odobrilo 100 hiljada KM, općina Banovići izdvojit će 20 hiljada plus 40 hiljada vlastitih sredstava škole (donacije).

Rok izvršenja ugovorenih radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Strane su se usuglasile da se u roku od tri dana, računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora, izvođač uvede u posao, a radovi bi trebali početi najkasnije narednog dana.

Ranije je za izgradnju OŠ Banovići Selo iz budžeta TK izdvojeno oko pola miliona maraka i iz budžeta Općine 40.000,00 KM.