Ograđeno dvorište Područne škole Oskova

Završeni su radovi na postavljanju nove ograde oko dvorišta Područne škole Oskova. Zamjenjena je oštećena i nestabilna stara ograda te postavljena je klizna kapija na ulazu u školsko dvorište. Radove su financirali Vlada Tuzlanskog kantona i općina Banovići. Izvođač je firma “TANOVIĆ” d.o.o Banovići. Ovo je još jedan u nizu projekata podrške obrazovnim ustanovama na području naše Općine, a koji su realizovani u posljednje tri godine.

Ograđivanjem školskog dvorišta Područne škole Oskova i postavljanjem videonadzora na školskom objektu u značajnoj mjeri povećana je sigurnost učenika koji pohađaju ovu školu. Također, ovo bi trebalo doprinijeti odgovornoj kontroli korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole, kao i otklanjanju negativnih pojava poput oštećenja školske imovine i krađa.