Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići (FOTO i VIDEO)

Općinsko vijeće Banovići 30.08.2018. je održalo 19. redovnu sjednicu na kojoj je između ostalog razmatran Prijedlog odluke o komunalnom redu. Prijedlog je usvojen većinom glasova Općinskog vijeća (za 18-PDA i SBB i 3 protiv -SDP i SDA).

U okviru ove tačke dnevnog reda Općinsko vijeće je usvojilo Zaključak koji se traži od nadležne općinske službe za komunalne poslove da pripremi informaciju o stanju šehidskih obilježja na području opštine Banovići, da izradi registar šehidskih obilježja i da u godišnji plan i program  komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina uvrsti poglavlje održavanje šehidskih obilježja na području opštine Banovići uzimajući u obzir njihovo stanje i  značaj, te da se planiraju sredstva u narednoj budžetskoj godi za ovu namjenu.

-Danas smo dali jednoglasnu saglasnost za dalju proceduru vezanu za kreditno zaduženje kod Evropske razvojne banke u vrijednosti od 1,8 miliona eura radi izgradnje projekta međuopštinske regionalne ekološki prihvatljive deponije na prostoru općina Banovići, Živinice i Kladanj u omjeru 60% Živinice, 30% Banovići i 10% Kladanj. Ovaj projekat je vrlo bitan ne samo za ove tri općine već i za područje drugih općina koje graniče sa ove tri, a neke on njih su već izrazile zainteresovanost za uključivanje u projekat. Ovaj projekat je postao projekat od visokih prioriteta javnih investicija na prostoru federacije, pojasnio je Delagić.

Plaketa Općine Banovići državnim prvakinjama ŽKK „RMU“ Banovići

Općinsko vijeće danas je razmatralo i usvojilo Odluku o dodjeli općinskih priznanja za 2018. godinu kojom će se najveće općinsko priznjanje Plaketa Općine Banovići dodijeliti ženskom košarkaškom klubu „RMU“ Banovići. Odluka je usvojena većinom glasova (za 19- PDA i SBB i 3 suzdržana -SDP i SDA).

– Znamo da je ŽKK prvak BiH, da je osvojio KUP i sada se takmiči u ABA ligi, te današnjom Odlukom smo priznali taj njihov rad i na svečanoj akademiji će biti uručena Plaketa ŽKK, kazao je Delagić.

Plaketa će državnim prvakinjama biti dodjeljena na centralnoj svečanosti povodom Dana Općine Banovići koja će se održati 10.septembra u Pozorišnoj sali Radničkog doma u Banovićima.

Imenovani nedostajući članovi uprava javnih preduzeća i ustanova

Na sjednici je dato nekoliko saglasnost na prijedlog Komisije za imenovanja predsjednika i članova nadzornih, upravnih odbora i skupština javnih preduzeća i ustanova. Sa 17 glasova za (PDA i SBB) i 3 protiv (SDP i SDA) imenovani su: član Skupštine JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, predsjednik i član Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići, član Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, dva člana Nadzornog odbora JP „Toplana“ d.o.o. Banovići, član Odbora za reviziju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, član Odbora za reviziju JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići i član Odbora za reviziju JP „Toplana“ d.o.o. Banovići. Sa glasov podrške više, tačnije 18 glasova za (PDA i SBB) i 3 protiv (SDP i SDA) imenovani su predsjednici Upravnih odbora u JU „Dječije obdanište“ Banovići, JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići i JZU „Dom zdravlja“ Banovići.

Prijedloženoj odluci o utvrđivanju javnog interesa za proširenje PK „Grivice“ Općinsko vijeće je dalo jednoglasnu podršku. Ovom Odlukom stiču se uslovi za eksproprijaciju dijela naselja Saletovići u mjesnoj zajednici Bučik. Takođe jednoglasno su usvojene Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukciju raskrsnice (izgradnja kružnog toka) na regionalnoj cesti R-469 „Ribnica-Banovići“ stacionaža KM 0+850,00, te data saglasnost na Sporazum između Općine Banovići i JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“.

Sa 19 glasova za (PDA, SBB i SDA) usvojena je Odluka o usvajanju plana parcelacije naselja Stražbenica (parcela 168/130 KO Podgorje), a sa glasom manje i dvije odluke iz oblasti prostornog uređenja i to Odluka o izmjeni i dopuni o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade na području opštine Banovići i Odluka o potvrđivanju rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta. Jednoglasnom podrškom Zaključkom je usvojen Akcioni plan energetski održivog razvoja Općine Banovići.

Općinsko vijeće je dalo saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa državne službe Općine Banovići broj: 01-05-1122/17 od 11.07.2017. godine, broj: 01-05-1732/17 od 01.11.2017. godine i broj: 01-05-876/18 od 05.05.2018. godine (za 18-PDA i SBB, 2 protiv-SDP i 1 suzdržan-SDA).

Na kraju sjednice jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje objekta Doma zdravlja sa pripadajućim zemljištem JZU „Dom zdravlja“ Banovići.

[fusion_gallery image_ids=”3934,3933,3932,3931,3930,3929,3928″ layout=”” picture_size=”fixed” columns=”” column_spacing=”10″ gallery_masonry_grid_ratio=”” gallery_masonry_width_double=”” hover_type=”zoomin” lightbox=”yes” lightbox_content=”titles” bordersize=”” bordercolor=”” border_radius=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *