Općina Banovići uključena u projekat ”Održivo upravljanje otpadom” koji se realizuje u partnerstvu sa općinama Doboj Istok, Kladanj, Šekovići, Osmaci i Petrovo

Općina Banovići uključena je u projekat ”Održivo upravljanje otpadom” koji se realizuje u saradnji  sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla i Förderverein-om iz Švicarske. Projekat se realizuje u partnerstvu sa općinama Doboj Istok, Kladanj, Šekovići, Osmaci i Petrovo.

Riječ je o projektu koji će trajati osamnaest mjeseci, a odnosi se na pružanje podrške za uspostavljanje održivog upravljanja otpadom u šest općina u Bosni i Hercegovini. Projekat ima za cilj da pomogne općinama i njihovim komunalnim preduzećima da osmisle svoj održivi način upravljanja otpadam, te u skladu s tim izrade ili inoviraju postojeće akte i strateške dokumente čiju funkcionalnost će provjeriti realizacijom pilot projekata.

Projektnom je planirano da nakon 18 mjeseci svih šest općina ima urađene i od strane općinskih vijeća usvoje nove planove za upravljanje otpadom i realizirano minimalno šest pilot projekata.

Naime, većina komunalnih preduzeća je prinuđeno da odlaže komunalni otpad na sanitarne deponije koje je uslovljeno plaćanjem odlaganja otpada prema količini, što za njih predstavlja dodatni trošak i otežava njihovo poslovanje. U budućnosti se očekuje rast cijene odlaganja otpada. Ako ne želimo značajno povećanje cijene za odvoz i deponovanje otpada za građane, niti bankrot tih preduzeća nužno je osmišljavanje novog pristupa u upravljanju otpadom. Pošto je ovo zahtjevan proces, potrebno mu je pristupati sa velikom pažnjom.

Početkom aprila je održan prvi dvodnevni trening na kojem su predstavnici uključenih općina i njihovih komunalnih preduzeća predstavili vlastite načine upravljanja otpadom. Diskutovalo se o trenutnim problemima i mogućim rješenjima. Prisutni su upoznati i sa primjerima dobre prakse iz BiH.

Ovakvi treninzi će biti kontinuirano održavani, jer osmišljavanje održivog načina upravljanja otpadom, osim što je veoma zahtjevno nameće za svaku općinu specifična rješenja, koja moraju biti pažljivo odabrana.