Utvrđen dnevni red i termin održavanja šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići

U prostorijama Općine Banovići jučer je održana redovna sjednica Kolegija Općinskog vijeća, na kojoj je utvrđen dnevni red i termin održavanja šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići.

Šesta redovna sjednica Općinskog vijeća održat će se 30. aprila 2021. godine (petak) sa početkom u 16 sati.

Vijećnici će na sjednici razmatrati 24 tačke dnevnog reda i to kako slijedi:

 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za 2020. godinu,
 2. Razmatranje Izvještaja o korištenju budžetske rezerve za 2020. godinu,
 3. Razmatranje Izvještaja o stanju i održavanju javne rasvjete na području općine Banovići,
 4. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju predsjednice i člana Općinske izborne komisije Banovići,
 5. Razmatranje Prijedloga odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupštine, odbora za reviziju i nadzornih odbora u javnim preduzećima čiji je osnivač Općina Banovići, sa tekstom javnog oglasa,
 6. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju komisije za provođenje procedura u vezi sa javnim oglasom za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupštine, odbora za reviziju i nadzornih odbora u javnim preduzećima čiji je osnivač Općina Banovići,
 7. Razmatranje Prijedloga zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku,
 8. Razmatranje Prijedloga odluka o potvrđivanju Rješenja Općinskog vijeća Banovići,
 9. Razmatranje Prijedloga odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje broj: 10/01-02-196/19 od 03.07.2019. godine, infrastrukturni objekat – vodovodna mreža (rekonstrukcija i dogradnja postojeće vodovodne mreže u naselju Banovići Selo – Selo II),
 10. Razmatranje Prijedloga odluka o promjeni statusa nepokretnosti, označenog kao parcela broj: 127 K.O. Bučik Gornji,
 11. Razmatranje Prijedloga zaključka o ispravci imena u Rješenju Općinskog vijeća Banovići broj: 16-02-18/03 od 31.03.2003. godine,
 12. Razmatranje Prijedloga odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa-licitacije na lokalitetu kod Stadiona, ulica Armije BiH u Banovićima, označena kao parcela broj: 244/10 K.O. Banovići,
 13. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju plana parcelacije-naselje Podgorje, parcela broj: 169/24 K.O. Podgorje,
 14. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za proširenje PK Grivice,
 15. Razmatranje Informacije o zaštiti od požara i vatrogastvu na području općine Banovići,
 16. Razmatranje Informacije o izdatim odobrenjima za rad za obavljanje samostalne djelatnosti za 2020. godinu za područje općine Banovići,
 17. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu Općinskog pravobranilaštva Banovići,
 18. Razmatranje Prijedloga odluke o dopuni Odlike o utvrđivanju i obilježavanju značajnih datuma i događaja na području općine Banovići,
 19. Razmatranje Prijedloga pravilnika o dopuni Pravilnika o uslovima i kriterijima za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području općine Banovići,
 20. Razmatranje Prijedloga rješenja o razrješenju člana privremenog Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad” Banovići,
 21. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju člana privremenog Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad” Banovići,
 22. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju komisije za izradu polsovnika o radu Općinskog vijeća Banovići,
 23. Razmatranje Informacija o statusu raseljenih lica i izbjeglica na području općine Banovići,
 24. Razmatranje Informacija o statusu korisnika boračko invalidske zaštite, smještaj i slično na području općine Banovići.