Osigurano 270 hiljada maraka za treću fazu projekta „Regulacija korita rijeke Litva od Zanatskog centra do TK Borac“

Načelnik općine Banovići dr. Bego Gutić i ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović su u septembru mjesecu potpisali Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za realizaciju druge faze projekta „Regulacija korita rijeke Litva od Zanatskog centra do Tvornice konfekcije Borac“. Za ovu namjenu je Vlada TK (ministarstvo) osiguralo dodatnih oko 400.000,00 konvertibilnih maraka, što sa 250.000,00 KM prenesenih iz prošle godine ukupno iznosi blizu 650.000,00 maraka. Na ovaj način u potpunosti je zatvorena finansijska konstrukcija za realizaciju projekta.

Imajući u vidu da je općina Banovići isti projekat ranije kandidirala prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u junu 2023. godine) i da je on nedavno odobren od Federalne vlade, načelnik Gutić i ministar Ahmetović potpisali su Aneks II Ugovora o prenosu sredstava prema kojem se općini Banovići odobravaju sredstva u iznosu od skoro 380 hiljada KM, a 270 hiljada maraka koristit će se za III fazu radova na regulaciji korita Litve. Ona podrazumjeva izradu otvorenog korita od stare pijace do početka zatvorene regulacije (kolektora) i njenim završetkom stvorit će se pretpostavke za uređenje platoa za izgradnju nove gradske pijace u Banovićima.