Sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i projekta „EU4Energy“ na temu „Pravedna energetska tranzicija“

Na incijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Banovićima je održan sastanak predstavnika ministarstva i projekta „EU4Energy“ sa općinskim zvaničnicima na kome se razgovaralo o pravednoj energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Sastanak je iniciran s ciljem upoznavanja predstavnika općine Banovići sa osnovnim elementima pravedne tranzicije, ali razgovaralo se i o ekonomskim potencijalima naše Općine u svjetlu i duhu ovog procesa. Također, prezentirana im je prezentacija dr. Corine Murafe, neovisnog stručnjaka za energetiku i klimatsku politiku, na temu „Koncept Komunikacijske Strategije Pravedne Tranzicije u Federaciji BiH“. Sastanak u Banovićima je samo jedan u nizu sastanaka koji se organizuju u općinama/gradovima u kojima egzistiraju rudnici kako bi se uspostavila bolja komunikacija sa lokalnim zajednicama.

Tokom razgovora naglašeno je da je općina Banovići aktivno uključena u proces pravedne tranzicije i da je napravila značajan iskorak na tom putu. Jedna je od rijetkih lokalnih zajednica koja se na vrijeme nastoji prilagoditi ovom procesu. Posebno je istaknuto da je pravedna tranzicija proces koji će se odvijati postepeno, a ne preko noći (što plaši građane, i da ona mora biti „krojena“ po lokalnoj zajednici i u skladu sa njenim potencijalima – mora joj donijeti benefite a ne štetu.

Općinski načelnik dr. Bego Gutić i ovom prilikom ponovio je da je općina Banovići zaitresirana samo za pravednu tranziciju koja podrazumjeva da ni jedan rudar, ni jedan radnik u energetskom i rudaskom sektoru ne smije nakon tranzicije ostati na ulici, te naglasio da se energetska tranzicija ne može uraditi bez Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH. Oni trebaju donijeti ključne odluke vezane za ovaj proces, u konačnici jasno definisati rokove, ciljeve i napraviti akcioni plan kako to izvesti.