Prijedlog lokalnog gender akcionog plana dobio podršku Gender centra Vlade Federacije BiH

Lokalni gender akcioni plan (LGAP) Općine Banovići za period 2021-2024. godine dobio je pozitivno mišljenje Gender centra Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

LGAP je usklađen sa svim zakonskim propisima viših istanci vlasti i aktima lokalne zajednice, te u potpunosti slijedi metodologiju za izradu lokalnih gender planova Federacije BiH, kojom se nastoji zauzeti pristup sistemskom planiranju programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova. Također, posebna pažnja posvećena je postojećim institucionalnim mehanizmima za provođenje propisa, a kao dodatni izvor standarda za jedinice lokalne samouprave i unapređenje ravnopravnosti spolova je Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti.

Dobri pokazatelji u oblasti ravnopravnosti spolova

Dokument je izrađen u okviru projekta „Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji je realizovalo Udruženje „Nešto više“ uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije.

Jedna od analiza koja je urađene prilikom izrade LGAP-a pokazala je da općina Banovići ima dobre pokazatelje po pitanju ravnopravnosti spolova. Žene su zastupljene u organima uprave, na rukovodećim pozicijama javnih ustanova, u Općinskom vijeću, nevladinom sektoru i svim drugim sferama društvenog života. Istaknuto je i to da žene nisu zastupljene u najnižem organu lokalne samouprave, tj. u savjetima mjesnih zajednica, na što će se posebna pažnja obratiti u narednom periodu. Također, istaknuto je da je Općina Banovići među prvim općinama u BiH koje su izradile Lokalni gender akcioni plan i imaju dobre pokazatelje rodne ravnopravnosti, na kojima svakako treba još raditi.

U formi prijedloga ovaj dokument je upućen Općinskom vijeću Banovići, koje će ga razmatrati već slijedeće sedmice i donijeti konačnu odluku o tome da li će LGAP postati obavezujući za jedinstveni općinski organ lokalne samouprave.

Prijedlog LGAP-a predviđa niz aktivnosti koje je neophodno poduzeti u cilju osnaživanja uloge žena u društvu i uspostavljanju efektivnih mehanizama za ostvarivanje ravnopravnosti spolova. Ukoliko dobije podršku vijećnika slijedeće sedmice, prve aktivnosti odnosit će se na edukaciju Komisije za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Banovići, koja će preuzeti značajnu ulogu prilikom implementacije daljih aktivnosti LGAP-a.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *