Raspisan Javni poziv za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti na području općine Banovići

Općina Banovići i u ovoj godini nastavlja sa praksom sufinansiranja dijela troškova za novoregistrovane djelatnosti. Sufinansirat će sva fizička i pravna lica (aplikante) koja u period od 01.12.2022. godine do 25.12.2023. godine registruju  obrtničku djelatnost u osnovnom i dodatnom zanimanju, ugostiteljsku ili trgovačku djelatnost u Službi za privredu, planiranje i lokalni razvoj općine Banovići, odnosno registruju preduzeća: d.o.o. , d.d. i sl. na području općine Banovići. Iz sufinansiranja izuzete su djelatnosti koje su vezane za klađenje, igre na sreću, mikrokreditne organizacije, banke. Visina novčanog sufinansiranja dijela troškova registracije obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti je 500,00 KM po jednom aplikantu, a visina novčanog sufinansiranja dijela troškova registracije preduzeća (d.o.o., d.d. i sl.) je 1.500,00 KM po jednom aplikantu. Raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva koji ostaje otvoren do 25.12.2023. godine.

Općina Banovići je u 2022. godini za novoregistrovane djelatnosti, samostalno i u suradnji sa svojim partnerima, iz budžeta izdvojila 71.000,00 konvertibilnih maraka. Sa 25.000,00 maraka podržala je 32 novoregistrovane djelatnosti iz oblasti obrta, trgovine, ugostiteljstva, saobraćaja i sl., i sa 46.000,00 maraka 8 novih biznisa sa fondacijom IMPAKT i kroz projekat „LEP II“. Početkom ove godine potpisan je Ugovor o dodijeli grant sredstava namjenjenih za pokretanje i razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena (sa 6 korisnica). Za ovu namjenu je u budžetu osigurano 30.000,00 KM, a projekat se realizuje u suradnji sa Američkom akencijom za razvoj (USAID).