Realizacija Budžeta za prva tri mjeseca 2019. na zadovoljavajućem nivou

Redovna 27. sjednica Općinskog vijeća Banovići održana jučer počela je uvršavanjem nove tačke dnevnog reda, a koja se odnosila na rebalans Budžeta. Rebalansom su namjenska sredstva sa stavke Civilne zaštite preraspodjeljena tako što su prebačena na naselja pogođena prirodnom nepogodom u okviru iste stavke. Na ovaj način će se omogućiti plaćanje novonastalih nepredviđenih troškova. Općinsko vijeće ovu tačku je usvojilo jednoglasno.

Nakon ove tačke, Općinsko vijeće je raspravljalo o realizaciji Budžeta za prva tri mjeseca 2019. godine koji je na kraju ocijenjen zadovoljavajućim.

– Stav je Općinskog vijeća da smo zadovoljni realizacijom u prva tri mjeseca ako uzmemo u obzir da su redovne plate, redovna uplata doprinosa, da javne ustanove koje su naslonjene na općinu Banovići funkcionišu bez ikakvih problema, tako da ovakav način realizacije budžeta omogućava njihov normalan rad, istakao je Nermin Delagić, predsjedavajući Vijeća.

Inače Budžet Općine Banovići planiran je u iznosu 11 miliona i 196 hiljada konvertibilnih maraka, a u prvom kvartalu ove godine realizovan je sa oko 2 miliona i 544 hiljade konvertibilnih maraka, dok su rashodi iznosili milion i 695 hiljada konvertibilnih maraka.

– Prihodi od poreza su u tom kontekstu planirani u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka, realizacija je milion  i 45 hiljada konvertibilnih maraka, neporezni planirani su 5 miliona, a realizovani sa milion i 359 hiljada konvertibilnih maraka, te tekući kapitalni transferi su planirani u iznosu od milion i 425 hiljada konvertibilnih maraka, a za ova prva tri mjeseca realizacija je negdje oko 135 hiljada KM, pojasnio je Delagić. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2019. godinu usvojen je sa 20 glasova ZA (Klub PDA) i 2 SUZDRŽANA (SDP).

Javne institucije dobile podršku Općinskog vijeća

U nastavku sjednice razmatrani su izvještaji o radu tri javne institucije od kojih su jednoglasnu podršku Općinskog vijeća dobili izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ Banovići i JP „Komunalno“ Banovići, dok je za godišnji izvještaj JP „Toplana“ Banovići glasalo 19 vijećnika ZA (Klub PDA) i 2 su bila PROTIV (SDP).

– Bilo je određenih primjedbi na rad određenih segmenata ovih javnih ustanova ali sve u cilju unapređenja njihovog rada, tako da su one dobile jaku podršku Općinskog vijeća, naveo je Delagić.

Na sjednici su između ostalog, usvojena i pravila i promjene u radu šest javnih ustanova od kojih su tri dobile jednoglasnu podršku i to: JU „Sportsko-kulturni centar“ Banovići, JU „Dječije obdanište“ Banovići i JU „Javna biblioteka“ Banovići, dok su ostale tri dobile podršku 20 vijećnika ZA (Klub PDA) i 2 SUZDRŽANA (SDP). U okviru tačke dnevnog reda o davanju saglasnosti na pravila JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići usvojeni su Amandmani PDA kojim se u članu 36. stav 2. (posebni uslovi) briše na rukovodećim pozicijama, a dodaje se stav: „najmanje dvije godine radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome“, te u potpunosti promijenjen član 87. i sada glasi: „Ova pravila stupaju na snagu narednog dana od dana davanja saglasnosti Osnivača i objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove“.

Takođe je usvojen Amandman na tačku dnevnog reda koja se odnosila na davanje saglasnosti na pravila JU „Javna biblioteka“ Banovići, a kojim se u članu 36, stav 2. (posebni uslovi) u prvom stavu briše  društvenog smijera, te prvi stav sada glasi: „VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa stečenom diplomom visokog obrazovanja koji se vrednuje sa najmanje 240 ETC bodova“. Drugim Amandmanom je izmijenjen Član 87. koji sada glasi: „Ova pravila stupaju na snagu narednog dana od dana davanja saglasnosti na isti od strane osnivača i objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove“.

Sa predloženog dnevnog reda 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići na prijedlog predlagača povučene su tri tačke dnevnog reda o kojima će se raspravljati na nekoj od narednih sjednica.

[fusion_gallery layout=”” picture_size=”fixed” columns=”” column_spacing=”10″ gallery_masonry_grid_ratio=”” gallery_masonry_width_double=”” hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” bordersize=”” bordercolor=”” border_radius=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_gallery_image link=”” linktarget=”_self” alt=”” /][/fusion_gallery]

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *