Zakazana 27. sjednica Općinskog vijeća Banovići

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija, 27. redovna sjednica Općinskogv ijeća Banovići održat će se u srijedu, 29.05.2019. godine. Vijećnici će na sjednici razmatrati  sedamnaest tačaka dnevnog reda:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I-III 2019. godine,
 2. Izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ Banovići, finansijskom poslovanju Ustanove, te stanju zdravstvene zaštite i pružanju zdravstvenih usluga za 2018. godinu,
 3. Godišnji izvještaj JP „Toplana“ d.o.o. Banovići za 2018. godinu,
 4. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići za 2018. godinu,
 5. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići za 2018. godinu,
 6. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2018. godinu,
 7. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije naselje Podgorje (parcele 170/45 KO Podgorje),
 8. Prijedlog odluke o neposrednoj zamjeni nekretnine na lokalitetu „VII Sektor“,
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na uknjižbu Rješenja o dodjeli zemljišta,
 10. Prijedlog odluke o promjeni statusa nepokretnosti parcele broj: 62/2 KO Repnik,
 11. Davanje saglasnosti na pravila JU „Sportsko-kulturni centar“ Banovići,
 12. Davanje saglasnosti na pravila JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići,
 13. Davanje saglasnosti na pravila o radu JU „Centar za socijalni rad“ Banovići,
 14. Davanje saglasnosti na pravila JU „Javna biblioteka“ Banovići,
 15. Davanje saglasnosti na pravila JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići,
 16. Davanje saglasnosti na pravila o organizovanju i radu JU „Dječije obdanište“ Banovići,
 17. Davanje saglasnosti na promjenu adrese JU „Javna biblioteka“ Banovići.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *