Usvojen Budžet Općine Banovići u iznosu od 13,4 miliona KM

Općinsko vijeće Banovići jučer je održalo četvrtu redovnu sjednicu na kojoj je ozvaničen početak novog budžetskog razdoblja. Naime, kako je općinski načelnik dr. Bego Gutić i najavio početkom godine, Budžet Općine Banovići za 2021. godine usvojen je prije isteka Odluke o privremenom finansiranju.

Ukupno predviđena sredstva za finansiranje javnih rashoda u Budžetu Općine Banovići iznose 13.414.826 KM i veća su za 19,95% u odnosu na planirana sredstva za prošlu godinu.

-„U Budžetu smo predvidjeli prostor za sve aktivnosti koje ćemo eventualno implementirati u ovoj godine. Osnovne karakteristike ovog budžeta su, između ostalih ta da su prvi puta u Budžetu Općine Banovići planirana značajnija sredstva za  podršku privredi i poljoprivrednoj proizvodnji, kao i ta da smo napravili jedan iskorak kada je u pitanju finansiranje kulture i sporta“,- kazao je općinski načelnik dr. Bego Gutić. Također je istaknuto da su posebne budžetske pozicije predviđene za finansiranje potpomognute vještačke oplodnje, te podršku djeci dijabetičarima i udruženju koje okuplja logoraše. Načelnik Gutić je kazao i da je nezaobilazna budžetska stavka ona koja se odnosi na kapitalne investicije planirane u iznosu od 2.100.000 KM i stavka planirana za sufinansiranje međunarodnih projekata u saradnji sa nevladinim sektorom.

Kapitalne investicije planiraju se Programom javnih investicija koji se također našao na četvrtoj sjednici Općinskog vijeća i dobio je podršku za realizaciju. Usvojenim Programom obuhvaćeno je preko stotinu odobrenih projekata, koji će u skladu sa programskom orijentacijom, prioritetima i finansijskim mogućnostima biti implementirani na području cijele općine. Riječ je o projektima iz oblasti uređenja putne i komunalne infrastrukture, vodosnabdijevanja, izgradnje infrastrukture za potrebe sportskih, kulturnih, obrazovanih i zdravstvenih ustanova, ali i za sve druge potrebe kojima će se unaprijediti kvalitet života građana Banovića.

Usvajanje Budžeta pratilo je i usvajanje Odluke o izvršenju Budžeta kao obaveznog akta u proceduri obezbjeđenja nesmetanog rada lokalne zajednice.

Izbori u mjesnim zajednicama održat će se u aprilu

Pored ovih akata, vijećnici su usvojili predložene Odluke o raspisivanju izbora za organe mjesnih zajednica i imenovali Komisiju za organizovanje i sprovođenje izbora koji će biti održani u periodu od od 1. do 30. aprila 2021. godine.

Između ostalog, Općinsko vijeće je slijedom prethodnih aktivnosti i nastojanja uređenja oblasti pijačnog prostora, usvojilo Zaključak kojim je zabranjena proda ili izlaganje poljoprivredno-prehrambenih, tekstilnih ili drugih proizvoda izvan pijačnog prostora tržnice-pijace, vlasnicima i nosiocima prava raspolaganja na zemljištu koje je dodjeljeno ili kupljeno u svrhu izgradnje trajne građevine, bez odobrenja nadlećne službe.

Javne ustanove i preduzeća

Razmatrajući planove i programe rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova, Općinsko vijeće je izrazilo nezadovoljstvo. Naime, prilikom razmatranja Program rada JU „Sportsko kulturni centar“ Banovići, usvojen je Zaključak kojim nije prihvaćen razmatrani Program rada JU „Sportsko kulturni centar“ jer je, kako je navedeno, metodološki neispravan, obiluje tehničkim i suštinskim greškama, ne sadrži jasan plan aktivnosti na prostorno-tehničkom uređenju, neadekvatno je raspoređen trenažni proces i bez vizije o daljem razvoju Ustanove, ali je prihvaćen dio koji se odnosi na finansijski plan sa uporednim pokazateljima iz prethodnih godina.

Sličan princip izjašnjavanja vijećnici su zauzeli prilikom razmatranja Programa rada JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići. Vijećnici su usvojili Zaključak u kojem se navodi da se ne usvaja Program rada JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ i zadužuje Općinski načelnik da u što kraćem roku pripremi izmjene i dopune pravilnika o radu Ustanove u dijelu koji se odnosi na unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta.

Na jučerašnjoj sjednici vijećnici nisu usvojili ni razmatrani Plan rada i poslovanja JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići za 2021. godinu zbog nedostavljanja adekvatnog materijala predviđenog Programom rada Općinskog vijeća Banovići za 2021. godinu, navedeno je u Zaključku. Također nije usvojen ni dio ponuđenog i razmatranog materijala JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, ali su primljene k znanju infomracije iz javnih ustanova „Javna biblioteka“ i „Sportsko kulturni centar“, te je ponovo zatraženo od Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Banovići da poduzme hitne mjere u sanaciji stanja u Domu zdravlja.

Ostali akti

Pored navedenih odluka, vijećnici su razmatrali i podržali Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu, Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskom organu državne službe Općine Banovići za 2020. godinu, Prijedlog odluke o određivanju prostora za groblje – mezarje u MZ Bučik Gornji, Prijedlog odluke o nekorištenju groblja – mezarja u Gornjem Bučiku Općina Banovići i prenošenju/ekshumaciji posmrtnih ostataka, Prijedlog odluke o sufinansiranju troškova vanlinijskog prevoza učenika osnovne škole za drugo polugodište školske 2020/2021. godine i prvo polugodište školske 2021/2022., Prijedlog odluke o pristupanju sporazumu načelnika za klimu i energiju u izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu, Gender akcioni plan Općine Banovići za period 2021-2024. godina, Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacie (ulica Radnička, Prijedlog plana i programa komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina za 2021. godine i Prijedlog plana i programa za ljetno održavanje cesta na području općine Banovići za 2021. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *